Ap. 92 (Rz 6,11 – 17)

11 Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. 12 Niech więc grzech nie króluje w śmiertelnym waszym ciele, byście nie ulegali jego pożądliwościom. 13 Ani nie oddawajcie członków waszych grzechowi jako narzędzi nieprawości, ale stawcie się przed Bogiem jako powstali z martwych. A członki wasze [oddawajcie] Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. 14 Albowiem grzech nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod Prawem, ale pod łaską. 15 Cóż więc? Czy mamy grzeszyć, bo nie jesteśmy już pod Prawem, ale pod łaską? Przenigdy! 16 Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, sługami jesteście tego, komu jesteście posłuszni: albo grzechu ku śmierci, albo posłuszeństwa ku sprawiedliwości? 17 Dzięki niech będą Bogu, że gdy byliście niewolnikami grzechu, staliście się z serca posłuszni wzorcowi tej nauki, której zostaliście oddani.

Za: Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół, Kraków 2016.